CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
404,468
67.38 %
Maghiari: 
155,829
25.96 %
Romi (Ţigani): 
30,089
5.01 %
Ucraineni: 
198
0.03 %
Germani: 
1,163
0.19 %
Ruşi-lipoveni: 
75
0.01 %
Turci: 
15
0.0 %
Tătari: 
4
0.0 %
Sârbi: 
35
0.0 %
Slovaci: 
7,370
1.22 %
Bulgari: 
31
0.0 %
Croaţi: 
4
0.0 %
Greci: 
74
0.01 %
Evrei: 
224
0.03 %
Cehi: 
15
0.0 %
Polonezi: 
22
0.0 %
Italieni: 
155
0.02 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
12
0.0 %
Ceangăi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
338
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
120
0.01 %
Total: 
600,246    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
411,542
68.56 %
Maghiară: 
161,668
26.93 %
Rromanes (Ţigănească): 
18,177
3.02 %
Ucraineană: 
132
0.02 %
Germană: 
783
0.13 %
Rusă-Lipoveană: 
54
0.0 %
Turcă: 
15
0.0 %
Tătară: 
5
0.0 %
Sârbă: 
27
0.0 %
Slovacă: 
7,121
1.18 %
Bulgară: 
17
0.0 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
60
0.0 %
Evreiască (Idis): 
25
0.0 %
Cehă: 
8
0.0 %
Poloneză: 
18
0.0 %
Italiană: 
140
0.02 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
301
0.05 %
Limbă maternă nedeclarată: 
142
0.02 %
Total: 
600,246    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
358,352
59.70 %
Romano-catolică: 
55,500
9.24 %
Reformată: 
108,769
18.12 %
Penticostală: 
34,314
5.71 %
Greco-catolică: 
13,600
2.26 %
Baptistă: 
22,294
3.71 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,827
0.30 %
Musulmană: 
192
0.03 %
Unitariană: 
312
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
473
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
76
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
372
0.06 %
Evanghelică: 
136
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
92
0.01 %
Mozaică: 
208
0.03 %
Altă religie: 
2,070
0.34 %
Fără religie: 
765
0.12 %
Atei: 
300
0.04 %
Religie nedeclarată: 
594
0.09 %
Total: 
600,246    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
55,152
9.18 %
0-14 ani, femei: 
52,303
8.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
187,514
31.23 %
15-59 ani, femei: 
189,507
31.57 %
60+ ani, barbaţi: 
49,100
8.17 %
60+ ani, femei: 
66,670
11.10 %
Total: 
600,246    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020