CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
891
7.63 %
Maghiari: 
9,010
77.23 %
Romi (Ţigani): 
1,747
14.97 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
3
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Slovaci: 
2
0.01 %
Evrei: 
1
0.0 %
Italieni: 
4
0.03 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.02 %
Total: 
11,665    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
826
7.08 %
Maghiară: 
10,232
87.71 %
Rromanes (Ţigănească): 
596
5.10 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
3
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Italiană: 
4
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
11,665    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
832
7.13 %
Romano-catolică: 
2,741
23.49 %
Reformată: 
7,383
63.29 %
Penticostală: 
48
0.41 %
Greco-catolică: 
179
1.53 %
Baptistă: 
185
1.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
82
0.70 %
Unitariană: 
2
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.05 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
160
1.37 %
Fără religie: 
24
0.20 %
Religie nedeclarată: 
13
0.11 %
Total: 
11,665    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,254
10.75 %
0-14 ani, femei: 
1,224
10.49 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,612
30.96 %
15-59 ani, femei: 
3,558
30.50 %
60+ ani, barbaţi: 
790
6.77 %
60+ ani, femei: 
1,227
10.51 %
Total: 
11,665    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018