CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,587
34.42 %
Maghiari: 
1,578
34.22 %
Romi (Ţigani): 
506
10.97 %
Germani: 
1
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.06 %
Slovaci: 
934
20.26 %
Evrei: 
1
0.02 %
Total: 
4,610    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,941
42.10 %
Maghiară: 
1,567
33.99 %
Rromanes (Ţigănească): 
168
3.64 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.04 %
Slovacă: 
932
20.21 %
Total: 
4,610    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,692
36.70 %
Romano-catolică: 
1,502
32.58 %
Reformată: 
1,051
22.79 %
Penticostală: 
72
1.56 %
Greco-catolică: 
146
3.16 %
Baptistă: 
114
2.47 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.13 %
Creştină de rit vechi: 
8
0.17 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.02 %
Mozaică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
12
0.26 %
Fără religie: 
4
0.08 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,610    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
543
11.77 %
0-14 ani, femei: 
492
10.67 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,451
31.47 %
15-59 ani, femei: 
1,378
29.89 %
60+ ani, barbaţi: 
320
6.94 %
60+ ani, femei: 
426
9.24 %
Total: 
4,610    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019