CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,088
95.33 %
Maghiari: 
100
0.94 %
Romi (Ţigani): 
374
3.53 %
Ucraineni: 
3
0.02 %
Germani: 
12
0.11 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
10,582    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,206
96.44 %
Maghiară: 
57
0.53 %
Rromanes (Ţigănească): 
304
2.87 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
9
0.08 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Total: 
10,582    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
9,333
88.19 %
Romano-catolică: 
145
1.37 %
Reformată: 
64
0.60 %
Penticostală: 
501
4.73 %
Greco-catolică: 
294
2.77 %
Baptistă: 
132
1.24 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4
0.03 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
10
0.09 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Altă religie: 
61
0.57 %
Fără religie: 
15
0.14 %
Atei: 
5
0.04 %
Religie nedeclarată: 
4
0.03 %
Total: 
10,582    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,046
9.88 %
0-14 ani, femei: 
1,044
9.86 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,298
31.16 %
15-59 ani, femei: 
3,700
34.96 %
60+ ani, barbaţi: 
650
6.14 %
60+ ani, femei: 
844
7.97 %
Total: 
10,582    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018