CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
47,442
84.88 %
Maghiari: 
5,618
10.05 %
Romi (Ţigani): 
2,703
4.83 %
Ucraineni: 
4
0.0 %
Germani: 
83
0.14 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
10
0.01 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
11
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
3
0.0 %
Total: 
55,887    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
49,540
88.64 %
Maghiară: 
5,339
9.55 %
Rromanes (Ţigănească): 
935
1.67 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
52
0.09 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Italiană: 
12
0.02 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
55,887    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
44,793
80.14 %
Romano-catolică: 
1,051
1.88 %
Reformată: 
3,708
6.63 %
Penticostală: 
1,597
2.85 %
Greco-catolică: 
1,954
3.49 %
Baptistă: 
280
0.50 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
217
0.38 %
Musulmană: 
2
0.0 %
Unitariană: 
1,076
1.92 %
Creştină după Evanghelie: 
17
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
22
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.01 %
Evanghelică: 
4
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.01 %
Mozaică: 
12
0.02 %
Altă religie: 
954
1.70 %
Fără religie: 
105
0.18 %
Atei: 
38
0.06 %
Religie nedeclarată: 
44
0.07 %
Total: 
55,887    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
4,684
8.38 %
0-14 ani, femei: 
4,469
7.99 %
15-59 ani, barbaţi: 
17,950
32.11 %
15-59 ani, femei: 
18,836
33.70 %
60+ ani, barbaţi: 
4,137
7.40 %
60+ ani, femei: 
5,811
10.39 %
Total: 
55,887    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020