CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
838
43.08 %
Maghiari: 
988
50.79 %
Romi (Ţigani): 
119
6.11 %
Total: 
1,945    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
947
48.68 %
Maghiară: 
998
51.31 %
Total: 
1,945    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
679
34.91 %
Romano-catolică: 
5
0.25 %
Reformată: 
424
21.79 %
Penticostală: 
10
0.51 %
Greco-catolică: 
173
8.89 %
Baptistă: 
21
1.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
57
2.93 %
Unitariană: 
572
29.40 %
Altă religie: 
3
0.15 %
Religie nedeclarată: 
1
0.05 %
Total: 
1,945    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
133
6.83 %
0-14 ani, femei: 
117
6.01 %
15-59 ani, barbaţi: 
457
23.49 %
15-59 ani, femei: 
410
21.07 %
60+ ani, barbaţi: 
369
18.97 %
60+ ani, femei: 
459
23.59 %
Total: 
1,945    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020