CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
26,263
97.32 %
Maghiari: 
522
1.93 %
Romi (Ţigani): 
115
0.42 %
Ucraineni: 
21
0.07 %
Germani: 
50
0.18 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.0 %
Total: 
26,984    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
26,389
97.79 %
Maghiară: 
445
1.64 %
Rromanes (Ţigănească): 
102
0.37 %
Ucraineană: 
14
0.05 %
Germană: 
27
0.10 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
26,984    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
25,128
93.12 %
Romano-catolică: 
1,124
4.16 %
Reformată: 
84
0.31 %
Penticostală: 
193
0.71 %
Greco-catolică: 
199
0.73 %
Baptistă: 
8
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
217
0.80 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.0 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
6
0.02 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
13
0.04 %
Total: 
26,984    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,093
11.46 %
0-14 ani, femei: 
2,823
10.46 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,295
34.44 %
15-59 ani, femei: 
8,794
32.58 %
60+ ani, barbaţi: 
1,274
4.72 %
60+ ani, femei: 
1,705
6.31 %
Total: 
26,984    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020