CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,205
80.78 %
Maghiari: 
911
17.50 %
Romi (Ţigani): 
54
1.03 %
Ucraineni: 
14
0.26 %
Germani: 
18
0.34 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.03 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Total: 
5,205    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,314
82.88 %
Maghiară: 
868
16.67 %
Rromanes (Ţigănească): 
4
0.07 %
Ucraineană: 
14
0.26 %
Germană: 
4
0.07 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Total: 
5,205    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,872
74.39 %
Romano-catolică: 
882
16.94 %
Reformată: 
122
2.34 %
Penticostală: 
66
1.26 %
Greco-catolică: 
70
1.34 %
Baptistă: 
55
1.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
36
0.69 %
Unitariană: 
2
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Altă religie: 
80
1.53 %
Fără religie: 
9
0.17 %
Atei: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
6
0.11 %
Total: 
5,205    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
532
10.22 %
0-14 ani, femei: 
581
11.16 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,667
32.02 %
15-59 ani, femei: 
1,690
32.46 %
60+ ani, barbaţi: 
310
5.95 %
60+ ani, femei: 
425
8.16 %
Total: 
5,205    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018