CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
14,878
88.14 %
Maghiari: 
530
3.13 %
Romi (Ţigani): 
70
0.41 %
Ucraineni: 
274
1.62 %
Germani: 
1,114
6.59 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Polonezi: 
2
0.01 %
Italieni: 
3
0.01 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
6
0.03 %
Total: 
16,879    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15,031
89.05 %
Maghiară: 
529
3.13 %
Rromanes (Ţigănească): 
45
0.26 %
Ucraineană: 
232
1.37 %
Germană: 
1,035
6.13 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Total: 
16,879    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
14,102
83.54 %
Romano-catolică: 
1,884
11.16 %
Reformată: 
76
0.45 %
Penticostală: 
42
0.24 %
Greco-catolică: 
605
3.58 %
Baptistă: 
33
0.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
56
0.33 %
Unitariană: 
2
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
40
0.23 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.02 %
Altă religie: 
20
0.11 %
Fără religie: 
2
0.01 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
7
0.04 %
Total: 
16,879    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,771
10.49 %
0-14 ani, femei: 
1,711
10.13 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,499
32.57 %
15-59 ani, femei: 
5,333
31.59 %
60+ ani, barbaţi: 
1,124
6.65 %
60+ ani, femei: 
1,441
8.53 %
Total: 
16,879    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 16-10-2019