CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
256
2.55 %
Maghiari: 
61
0.60 %
Romi (Ţigani): 
2
0.01 %
Ucraineni: 
9,696
96.64 %
Germani: 
8
0.07 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Armeni: 
5
0.04 %
Total: 
10,033    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
269
2.68 %
Maghiară: 
62
0.61 %
Ucraineană: 
9,685
96.53 %
Germană: 
13
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Total: 
10,033    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,176
81.49 %
Romano-catolică: 
62
0.61 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
1,377
13.72 %
Greco-catolică: 
77
0.76 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
318
3.16 %
Creştină după Evanghelie: 
4
0.03 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Altă religie: 
10
0.09 %
Religie nedeclarată: 
5
0.04 %
Total: 
10,033    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,525
15.19 %
0-14 ani, femei: 
1,428
14.23 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,112
31.01 %
15-59 ani, femei: 
2,787
27.77 %
60+ ani, barbaţi: 
553
5.51 %
60+ ani, femei: 
628
6.25 %
Total: 
10,033    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018