CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
13,195
95.12 %
Maghiari: 
553
3.98 %
Romi (Ţigani): 
72
0.51 %
Ucraineni: 
12
0.08 %
Germani: 
15
0.10 %
Ruşi-lipoveni: 
6
0.04 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.01 %
Slovaci: 
6
0.04 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Italieni: 
3
0.02 %
Alta etnie: 
5
0.03 %
Total: 
13,871    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
13,322
96.04 %
Maghiară: 
511
3.68 %
Rromanes (Ţigănească): 
8
0.05 %
Ucraineană: 
4
0.02 %
Germană: 
7
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
6
0.04 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
2
0.01 %
Bulgară: 
2
0.01 %
Italiană: 
4
0.02 %
Alta limbă maternă: 
4
0.02 %
Total: 
13,871    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
10,548
76.04 %
Romano-catolică: 
472
3.40 %
Reformată: 
313
2.25 %
Penticostală: 
429
3.09 %
Greco-catolică: 
421
3.03 %
Baptistă: 
9
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
33
0.23 %
Musulmană: 
4
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.02 %
Altă religie: 
1,522
10.97 %
Fără religie: 
100
0.72 %
Atei: 
3
0.02 %
Religie nedeclarată: 
13
0.09 %
Total: 
13,871    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,462
10.53 %
0-14 ani, femei: 
1,453
10.47 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,507
32.49 %
15-59 ani, femei: 
4,822
34.76 %
60+ ani, barbaţi: 
712
5.13 %
60+ ani, femei: 
915
6.59 %
Total: 
13,871    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020