CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,021
52.69 %
Maghiari: 
3,580
37.57 %
Romi (Ţigani): 
840
8.81 %
Ucraineni: 
11
0.11 %
Germani: 
71
0.74 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Slovaci: 
3
0.03 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
9,528    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,049
52.99 %
Maghiară: 
4,152
43.57 %
Rromanes (Ţigănească): 
299
3.13 %
Ucraineană: 
4
0.04 %
Germană: 
23
0.24 %
Sârbă: 
1
0.01 %
Total: 
9,528    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,899
51.41 %
Romano-catolică: 
1,820
19.10 %
Reformată: 
2,400
25.18 %
Penticostală: 
19
0.19 %
Greco-catolică: 
284
2.98 %
Baptistă: 
27
0.28 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
10
0.10 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
6
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
49
0.51 %
Fără religie: 
7
0.07 %
Atei: 
2
0.02 %
Religie nedeclarată: 
3
0.03 %
Total: 
9,528    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
922
9.67 %
0-14 ani, femei: 
890
9.34 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,082
32.34 %
15-59 ani, femei: 
3,128
32.82 %
60+ ani, barbaţi: 
616
6.46 %
60+ ani, femei: 
890
9.34 %
Total: 
9,528    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018