CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,025
62.05 %
Maghiari: 
1,304
20.10 %
Romi (Ţigani): 
730
11.25 %
Ucraineni: 
10
0.15 %
Germani: 
413
6.36 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Slovaci: 
1
0.01 %
Italieni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
6,486    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,139
63.81 %
Maghiară: 
2,293
35.35 %
Rromanes (Ţigănească): 
9
0.13 %
Ucraineană: 
2
0.03 %
Germană: 
40
0.61 %
Slovacă: 
1
0.01 %
Italiană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
6,486    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,707
41.73 %
Romano-catolică: 
2,118
32.65 %
Reformată: 
271
4.17 %
Penticostală: 
328
5.05 %
Greco-catolică: 
901
13.89 %
Baptistă: 
151
2.32 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.03 %
Unitariană: 
4
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.01 %
Atei: 
3
0.04 %
Total: 
6,486    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
691
10.65 %
0-14 ani, femei: 
695
10.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,965
30.29 %
15-59 ani, femei: 
1,948
30.03 %
60+ ani, barbaţi: 
478
7.36 %
60+ ani, femei: 
709
10.93 %
Total: 
6,486    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018