CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,409
34.39 %
Maghiari: 
4,221
60.26 %
Romi (Ţigani): 
317
4.52 %
Ucraineni: 
41
0.58 %
Germani: 
13
0.18 %
Sârbi: 
2
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
7,004    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,414
34.46 %
Maghiară: 
4,553
65.00 %
Ucraineană: 
32
0.45 %
Germană: 
2
0.02 %
Sârbă: 
2
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
7,004    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,139
30.53 %
Romano-catolică: 
1,848
26.38 %
Reformată: 
1,170
16.70 %
Penticostală: 
35
0.49 %
Greco-catolică: 
1,736
24.78 %
Baptistă: 
1
0.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
24
0.34 %
Unitariană: 
4
0.05 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
42
0.59 %
Fără religie: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
3
0.04 %
Total: 
7,004    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
769
10.97 %
0-14 ani, femei: 
765
10.92 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,273
32.45 %
15-59 ani, femei: 
2,253
32.16 %
60+ ani, barbaţi: 
379
5.41 %
60+ ani, femei: 
565
8.06 %
Total: 
7,004    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018