CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
199
11.82 %
Maghiari: 
794
47.17 %
Romi (Ţigani): 
159
9.44 %
Germani: 
530
31.49 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.05 %
Total: 
1,683    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
213
12.65 %
Maghiară: 
1,229
73.02 %
Germană: 
241
14.31 %
Total: 
1,683    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
107
6.35 %
Romano-catolică: 
1,417
84.19 %
Reformată: 
72
4.27 %
Greco-catolică: 
23
1.36 %
Unitariană: 
3
0.17 %
Altă religie: 
6
0.35 %
Fără religie: 
55
3.26 %
Total: 
1,683    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
155
9.20 %
0-14 ani, femei: 
194
11.52 %
15-59 ani, barbaţi: 
514
30.54 %
15-59 ani, femei: 
515
30.60 %
60+ ani, barbaţi: 
102
6.06 %
60+ ani, femei: 
203
12.06 %
Total: 
1,683    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018