CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,183
48.78 %
Maghiari: 
2,053
45.87 %
Romi (Ţigani): 
116
2.59 %
Ucraineni: 
115
2.56 %
Germani: 
5
0.11 %
Sârbi: 
1
0.02 %
Italieni: 
1
0.02 %
Alta etnie: 
1
0.02 %
Total: 
4,475    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,770
39.55 %
Maghiară: 
2,645
59.10 %
Ucraineană: 
55
1.22 %
Germană: 
3
0.06 %
Italiană: 
1
0.02 %
Alta limbă maternă: 
1
0.02 %
Total: 
4,475    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,067
46.18 %
Romano-catolică: 
197
4.40 %
Reformată: 
1,614
36.06 %
Penticostală: 
181
4.04 %
Greco-catolică: 
293
6.54 %
Baptistă: 
8
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
45
1.00 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
7
0.15 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.04 %
Altă religie: 
41
0.91 %
Fără religie: 
12
0.26 %
Atei: 
2
0.04 %
Religie nedeclarată: 
5
0.11 %
Total: 
4,475    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
498
11.12 %
0-14 ani, femei: 
422
9.43 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,442
32.22 %
15-59 ani, femei: 
1,368
30.56 %
60+ ani, barbaţi: 
310
6.92 %
60+ ani, femei: 
435
9.72 %
Total: 
4,475    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018