CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,348
41.57 %
Maghiari: 
1,495
46.11 %
Romi (Ţigani): 
379
11.69 %
Ucraineni: 
2
0.06 %
Germani: 
15
0.46 %
Italieni: 
1
0.03 %
Alta etnie: 
2
0.06 %
Total: 
3,242    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,544
47.62 %
Maghiară: 
1,537
47.40 %
Rromanes (Ţigănească): 
153
4.71 %
Ucraineană: 
2
0.06 %
Germană: 
3
0.09 %
Italiană: 
1
0.03 %
Alta limbă maternă: 
2
0.06 %
Total: 
3,242    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,266
39.04 %
Romano-catolică: 
109
3.36 %
Reformată: 
1,353
41.73 %
Penticostală: 
49
1.51 %
Greco-catolică: 
416
12.83 %
Baptistă: 
24
0.74 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.03 %
Altă religie: 
16
0.49 %
Fără religie: 
4
0.12 %
Atei: 
1
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2
0.06 %
Total: 
3,242    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
296
9.13 %
0-14 ani, femei: 
303
9.34 %
15-59 ani, barbaţi: 
978
30.16 %
15-59 ani, femei: 
896
27.63 %
60+ ani, barbaţi: 
305
9.40 %
60+ ani, femei: 
464
14.31 %
Total: 
3,242    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018