CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
176,671
71.23 %
Maghiari: 
57,167
23.04 %
Romi (Ţigani): 
12,544
5.05 %
Ucraineni: 
35
0.01 %
Germani: 
102
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
8
0.0 %
Turci: 
6
0.0 %
Sârbi: 
6
0.0 %
Slovaci: 
1,366
0.55 %
Bulgari: 
5
0.0 %
Greci: 
8
0.0 %
Evrei: 
12
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
20
0.0 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
46
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
13
0.0 %
Total: 
248,015    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
182,525
73.59 %
Maghiară: 
57,246
23.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
6,726
2.71 %
Ucraineană: 
20
0.0 %
Germană: 
57
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
10
0.0 %
Turcă: 
5
0.0 %
Sârbă: 
6
0.0 %
Slovacă: 
1,343
0.54 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
5
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
19
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
38
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
8
0.0 %
Total: 
248,015    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
165,097
66.56 %
Romano-catolică: 
6,358
2.56 %
Reformată: 
48,452
19.53 %
Penticostală: 
8,548
3.44 %
Greco-catolică: 
6,859
2.76 %
Baptistă: 
8,141
3.28 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
864
0.34 %
Musulmană: 
12
0.0 %
Unitariană: 
60
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
550
0.22 %
Creştină de rit vechi: 
35
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
13
0.0 %
Evanghelică: 
22
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
4
0.0 %
Mozaică: 
13
0.0 %
Altă religie: 
2,482
1.00 %
Fără religie: 
242
0.09 %
Atei: 
54
0.02 %
Religie nedeclarată: 
209
0.08 %
Total: 
248,015    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
23,960
9.66 %
0-14 ani, femei: 
23,049
9.29 %
15-59 ani, barbaţi: 
75,403
30.40 %
15-59 ani, femei: 
74,262
29.94 %
60+ ani, barbaţi: 
21,932
8.84 %
60+ ani, femei: 
29,409
11.85 %
Total: 
248,015    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020