CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
346,059
90.41 %
Maghiari: 
20,684
5.40 %
Romi (Ţigani): 
14,306
3.73 %
Ucraineni: 
39
0.01 %
Germani: 
1,311
0.34 %
Ruşi-lipoveni: 
13
0.0 %
Turci: 
24
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Slovaci: 
14
0.0 %
Bulgari: 
21
0.0 %
Croaţi: 
4
0.0 %
Greci: 
8
0.0 %
Evrei: 
27
0.0 %
Cehi: 
4
0.0 %
Polonezi: 
7
0.0 %
Italieni: 
112
0.02 %
Chinezi: 
6
0.0 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
11
0.0 %
Alta etnie: 
62
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
22
0.0 %
Total: 
382,747    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
357,759
93.47 %
Maghiară: 
19,708
5.14 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,974
1.03 %
Ucraineană: 
20
0.0 %
Germană: 
1,065
0.27 %
Rusă-Lipoveană: 
22
0.0 %
Turcă: 
21
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Slovacă: 
9
0.0 %
Bulgară: 
11
0.0 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
3
0.0 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
73
0.01 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
44
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
15
0.0 %
Total: 
382,747    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
329,790
86.16 %
Romano-catolică: 
4,927
1.28 %
Reformată: 
14,805
3.86 %
Penticostală: 
7,136
1.86 %
Greco-catolică: 
13,809
3.60 %
Baptistă: 
4,139
1.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
616
0.16 %
Musulmană: 
54
0.01 %
Unitariană: 
1,820
0.47 %
Creştină după Evanghelie: 
971
0.25 %
Creştină de rit vechi: 
88
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
507
0.13 %
Evanghelică: 
137
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
497
0.12 %
Mozaică: 
27
0.0 %
Altă religie: 
2,586
0.67 %
Fără religie: 
359
0.09 %
Atei: 
141
0.03 %
Religie nedeclarată: 
338
0.08 %
Total: 
382,747    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
34,517
9.01 %
0-14 ani, femei: 
32,369
8.45 %
15-59 ani, barbaţi: 
122,225
31.93 %
15-59 ani, femei: 
117,802
30.77 %
60+ ani, barbaţi: 
32,916
8.59 %
60+ ani, femei: 
42,918
11.21 %
Total: 
382,747    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020