CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
62,722
94.45 %
Maghiari: 
1,836
2.76 %
Romi (Ţigani): 
1,475
2.22 %
Ucraineni: 
11
0.01 %
Germani: 
217
0.32 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
12
0.01 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
9
0.01 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
5
0.0 %
Evrei: 
20
0.03 %
Italieni: 
45
0.06 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
30
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
9
0.01 %
Total: 
66,406    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
64,269
96.78 %
Maghiară: 
1,619
2.43 %
Rromanes (Ţigănească): 
252
0.37 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
154
0.23 %
Rusă-Lipoveană: 
11
0.01 %
Turcă: 
12
0.01 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
5
0.0 %
Croată: 
3
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
38
0.05 %
Chineză: 
5
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
21
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
9
0.01 %
Total: 
66,406    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
58,451
88.02 %
Romano-catolică: 
1,661
2.50 %
Reformată: 
855
1.28 %
Penticostală: 
1,444
2.17 %
Greco-catolică: 
1,744
2.62 %
Baptistă: 
1,155
1.73 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
78
0.11 %
Musulmană: 
16
0.02 %
Unitariană: 
48
0.07 %
Creştină după Evanghelie: 
80
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
21
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
82
0.12 %
Evanghelică: 
24
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
36
0.05 %
Mozaică: 
20
0.03 %
Altă religie: 
515
0.77 %
Fără religie: 
55
0.08 %
Atei: 
40
0.06 %
Religie nedeclarată: 
81
0.12 %
Total: 
66,406    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
5,433
8.18 %
0-14 ani, femei: 
5,193
7.82 %
15-59 ani, barbaţi: 
22,879
34.45 %
15-59 ani, femei: 
25,083
37.77 %
60+ ani, barbaţi: 
3,377
5.08 %
60+ ani, femei: 
4,441
6.68 %
Total: 
66,406    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020