CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
13,198
85.13 %
Maghiari: 
1,641
10.58 %
Romi (Ţigani): 
636
4.10 %
Germani: 
17
0.10 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Polonezi: 
3
0.01 %
Italieni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.02 %
Total: 
15,503    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
13,717
88.47 %
Maghiară: 
1,531
9.87 %
Rromanes (Ţigănească): 
242
1.56 %
Germană: 
10
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Total: 
15,503    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,903
76.77 %
Romano-catolică: 
338
2.18 %
Reformată: 
1,218
7.85 %
Penticostală: 
500
3.22 %
Greco-catolică: 
1,036
6.68 %
Baptistă: 
139
0.89 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
127
0.81 %
Unitariană: 
22
0.14 %
Creştină după Evanghelie: 
5
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.03 %
Evanghelică: 
3
0.01 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
149
0.96 %
Fără religie: 
26
0.16 %
Atei: 
7
0.04 %
Religie nedeclarată: 
23
0.14 %
Total: 
15,503    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,395
8.99 %
0-14 ani, femei: 
1,341
8.64 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,694
30.27 %
15-59 ani, femei: 
4,640
29.92 %
60+ ani, barbaţi: 
1,463
9.43 %
60+ ani, femei: 
1,970
12.70 %
Total: 
15,503    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019