CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
22,518
92.72 %
Maghiari: 
917
3.77 %
Romi (Ţigani): 
424
1.74 %
Ucraineni: 
15
0.06 %
Germani: 
367
1.51 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.02 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
6
0.02 %
Alta etnie: 
22
0.09 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
24,286    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
22,858
94.12 %
Maghiară: 
859
3.53 %
Rromanes (Ţigănească): 
188
0.77 %
Ucraineană: 
16
0.06 %
Germană: 
329
1.35 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.01 %
Turcă: 
2
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
23
0.09 %
Total: 
24,286    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
21,074
86.77 %
Romano-catolică: 
899
3.70 %
Reformată: 
194
0.79 %
Penticostală: 
756
3.11 %
Greco-catolică: 
50
0.20 %
Baptistă: 
42
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
80
0.32 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
66
0.27 %
Creştină după Evanghelie: 
525
2.16 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
102
0.41 %
Evanghelică: 
61
0.25 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
247
1.01 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
154
0.63 %
Fără religie: 
19
0.07 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
6
0.02 %
Total: 
24,286    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,285
9.40 %
0-14 ani, femei: 
2,167
8.92 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,123
37.56 %
15-59 ani, femei: 
8,340
34.34 %
60+ ani, barbaţi: 
1,023
4.21 %
60+ ani, femei: 
1,348
5.55 %
Total: 
24,286    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018