CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
21,364
71.41 %
Maghiari: 
7,164
23.94 %
Romi (Ţigani): 
1,291
4.31 %
Ucraineni: 
3
0.01 %
Germani: 
75
0.25 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
3
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.01 %
Total: 
29,915    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
22,677
75.80 %
Maghiară: 
7,141
23.87 %
Rromanes (Ţigănească): 
20
0.06 %
Ucraineană: 
3
0.01 %
Germană: 
62
0.20 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
4
0.01 %
Total: 
29,915    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
20,633
68.97 %
Romano-catolică: 
1,480
4.94 %
Reformată: 
1,008
3.36 %
Penticostală: 
1,009
3.37 %
Greco-catolică: 
117
0.39 %
Baptistă: 
23
0.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
111
0.37 %
Musulmană: 
5
0.01 %
Unitariană: 
164
0.54 %
Creştină după Evanghelie: 
77
0.25 %
Creştină de rit vechi: 
77
0.25 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4,551
15.21 %
Evanghelică: 
136
0.45 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
111
0.37 %
Mozaică: 
8
0.02 %
Altă religie: 
331
1.10 %
Fără religie: 
45
0.15 %
Atei: 
9
0.03 %
Religie nedeclarată: 
20
0.06 %
Total: 
29,915    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,034
10.14 %
0-14 ani, femei: 
2,799
9.35 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,752
32.59 %
15-59 ani, femei: 
9,955
33.27 %
60+ ani, barbaţi: 
1,843
6.16 %
60+ ani, femei: 
2,532
8.46 %
Total: 
29,915    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018