CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,447
97.00 %
Maghiari: 
125
2.22 %
Romi (Ţigani): 
16
0.28 %
Germani: 
21
0.37 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.03 %
Turci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Italieni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
5,615    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,485
97.68 %
Maghiară: 
108
1.92 %
Ucraineană: 
2
0.03 %
Germană: 
14
0.24 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.03 %
Turcă: 
1
0.01 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Italiană: 
1
0.01 %
Total: 
5,615    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,323
94.79 %
Romano-catolică: 
180
3.20 %
Reformată: 
18
0.32 %
Penticostală: 
3
0.05 %
Greco-catolică: 
23
0.40 %
Baptistă: 
6
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.03 %
Unitariană: 
6
0.10 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
14
0.24 %
Evanghelică: 
9
0.16 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.03 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
8
0.14 %
Fără religie: 
13
0.23 %
Atei: 
4
0.07 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
5,615    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
418
7.44 %
0-14 ani, femei: 
389
6.92 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,822
32.44 %
15-59 ani, femei: 
1,895
33.74 %
60+ ani, barbaţi: 
434
7.72 %
60+ ani, femei: 
657
11.70 %
Total: 
5,615    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018