CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
14,929
96.59 %
Maghiari: 
332
2.14 %
Romi (Ţigani): 
26
0.16 %
Germani: 
155
1.00 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.02 %
Turci: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
15,456    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15,002
97.06 %
Maghiară: 
288
1.86 %
Rromanes (Ţigănească): 
9
0.05 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
150
0.97 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Greacă: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Total: 
15,456    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
14,378
93.02 %
Romano-catolică: 
420
2.71 %
Reformată: 
97
0.62 %
Penticostală: 
47
0.30 %
Greco-catolică: 
33
0.21 %
Baptistă: 
8
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
39
0.25 %
Musulmană: 
2
0.01 %
Unitariană: 
23
0.14 %
Creştină după Evanghelie: 
178
1.15 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
81
0.52 %
Evanghelică: 
59
0.38 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
37
0.23 %
Altă religie: 
48
0.31 %
Fără religie: 
2
0.01 %
Atei: 
1
0.0 %
Total: 
15,456    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,438
9.30 %
0-14 ani, femei: 
1,367
8.84 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,262
34.04 %
15-59 ani, femei: 
5,466
35.36 %
60+ ani, barbaţi: 
815
5.27 %
60+ ani, femei: 
1,108
7.16 %
Total: 
15,456    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019