CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
23,861
94.31 %
Maghiari: 
493
1.94 %
Romi (Ţigani): 
879
3.47 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
51
0.20 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
5
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
25,299    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
24,013
94.91 %
Maghiară: 
440
1.73 %
Rromanes (Ţigănească): 
796
3.14 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
39
0.15 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.01 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.01 %
Total: 
25,299    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
23,975
94.76 %
Romano-catolică: 
543
2.14 %
Reformată: 
123
0.48 %
Penticostală: 
231
0.91 %
Greco-catolică: 
66
0.26 %
Baptistă: 
25
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
33
0.13 %
Unitariană: 
5
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
131
0.51 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
18
0.07 %
Evanghelică: 
17
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.02 %
Altă religie: 
108
0.42 %
Fără religie: 
7
0.02 %
Atei: 
4
0.01 %
Religie nedeclarată: 
7
0.02 %
Total: 
25,299    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,411
9.53 %
0-14 ani, femei: 
2,271
8.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,511
33.64 %
15-59 ani, femei: 
8,513
33.64 %
60+ ani, barbaţi: 
1,596
6.30 %
60+ ani, femei: 
1,997
7.89 %
Total: 
25,299    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018