CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,625
54.25 %
Maghiari: 
1,220
40.73 %
Romi (Ţigani): 
146
4.87 %
Germani: 
2
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.06 %
Total: 
2,995    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,773
59.19 %
Maghiară: 
1,218
40.66 %
Germană: 
2
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.06 %
Total: 
2,995    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
603
20.13 %
Romano-catolică: 
12
0.40 %
Reformată: 
15
0.50 %
Penticostală: 
1,090
36.39 %
Greco-catolică: 
8
0.26 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
10
0.33 %
Unitariană: 
20
0.66 %
Creştină după Evanghelie: 
14
0.46 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1,133
37.82 %
Altă religie: 
15
0.50 %
Fără religie: 
73
2.43 %
Religie nedeclarată: 
2
0.06 %
Total: 
2,995    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
418
13.95 %
0-14 ani, femei: 
410
13.68 %
15-59 ani, barbaţi: 
884
29.51 %
15-59 ani, femei: 
786
26.24 %
60+ ani, barbaţi: 
209
6.97 %
60+ ani, femei: 
288
9.61 %
Total: 
2,995    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019