CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,629
65.79 %
Maghiari: 
72
2.90 %
Romi (Ţigani): 
672
27.14 %
Germani: 
97
3.91 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.08 %
Alta etnie: 
4
0.16 %
Total: 
2,476    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,324
93.86 %
Maghiară: 
50
2.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
14
0.56 %
Germană: 
83
3.35 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.04 %
Alta limbă maternă: 
4
0.16 %
Total: 
2,476    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,256
91.11 %
Romano-catolică: 
27
1.09 %
Reformată: 
17
0.68 %
Penticostală: 
16
0.64 %
Greco-catolică: 
2
0.08 %
Baptistă: 
1
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
44
1.77 %
Unitariană: 
18
0.72 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
28
1.13 %
Evanghelică: 
40
1.61 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
24
0.96 %
Religie nedeclarată: 
3
0.12 %
Total: 
2,476    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
371
14.98 %
0-14 ani, femei: 
322
13.00 %
15-59 ani, barbaţi: 
745
30.08 %
15-59 ani, femei: 
704
28.43 %
60+ ani, barbaţi: 
147
5.93 %
60+ ani, femei: 
187
7.55 %
Total: 
2,476    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018