CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,079
41.98 %
Maghiari: 
888
34.55 %
Romi (Ţigani): 
577
22.45 %
Germani: 
20
0.77 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.11 %
Ceangăi: 
3
0.11 %
Total: 
2,570    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,497
58.24 %
Maghiară: 
1,052
40.93 %
Rromanes (Ţigănească): 
3
0.11 %
Ucraineană: 
2
0.07 %
Germană: 
15
0.58 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
2,570    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,549
60.27 %
Romano-catolică: 
353
13.73 %
Reformată: 
67
2.60 %
Penticostală: 
34
1.32 %
Greco-catolică: 
3
0.11 %
Baptistă: 
7
0.27 %
Unitariană: 
503
19.57 %
Creştină după Evanghelie: 
9
0.35 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
18
0.70 %
Evanghelică: 
1
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.07 %
Mozaică: 
1
0.03 %
Altă religie: 
22
0.85 %
Fără religie: 
1
0.03 %
Total: 
2,570    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
305
11.86 %
0-14 ani, femei: 
319
12.41 %
15-59 ani, barbaţi: 
746
29.02 %
15-59 ani, femei: 
689
26.80 %
60+ ani, barbaţi: 
213
8.28 %
60+ ani, femei: 
298
11.59 %
Total: 
2,570    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018