CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,738
95.25 %
Maghiari: 
71
1.80 %
Germani: 
114
2.90 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Total: 
3,924    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,745
95.43 %
Maghiară: 
66
1.68 %
Germană: 
111
2.82 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Turcă: 
1
0.02 %
Total: 
3,924    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,653
93.09 %
Romano-catolică: 
21
0.53 %
Reformată: 
30
0.76 %
Penticostală: 
4
0.10 %
Greco-catolică: 
10
0.25 %
Baptistă: 
8
0.20 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.15 %
Unitariană: 
5
0.12 %
Creştină după Evanghelie: 
68
1.73 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.15 %
Evanghelică: 
6
0.15 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
103
2.62 %
Altă religie: 
2
0.05 %
Fără religie: 
2
0.05 %
Total: 
3,924    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
315
8.02 %
0-14 ani, femei: 
309
7.87 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,239
31.57 %
15-59 ani, femei: 
1,235
31.47 %
60+ ani, barbaţi: 
354
9.02 %
60+ ani, femei: 
472
12.02 %
Total: 
3,924    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018