CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,377
54.29 %
Maghiari: 
389
15.33 %
Romi (Ţigani): 
675
26.61 %
Germani: 
93
3.66 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.07 %
Total: 
2,536    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,004
79.02 %
Maghiară: 
385
15.18 %
Rromanes (Ţigănească): 
56
2.20 %
Germană: 
90
3.54 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
2,536    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,061
81.26 %
Romano-catolică: 
15
0.59 %
Reformată: 
358
14.11 %
Penticostală: 
3
0.11 %
Greco-catolică: 
5
0.19 %
Baptistă: 
1
0.03 %
Unitariană: 
3
0.11 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.15 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
86
3.39 %
Total: 
2,536    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
292
11.51 %
0-14 ani, femei: 
279
11.00 %
15-59 ani, barbaţi: 
717
28.27 %
15-59 ani, femei: 
683
26.93 %
60+ ani, barbaţi: 
236
9.30 %
60+ ani, femei: 
329
12.97 %
Total: 
2,536    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018