CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
693
21.80 %
Maghiari: 
1,822
57.33 %
Romi (Ţigani): 
659
20.73 %
Germani: 
2
0.06 %
Sârbi: 
1
0.03 %
Ceangăi: 
1
0.03 %
Total: 
3,178    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,272
40.02 %
Maghiară: 
1,904
59.91 %
Ucraineană: 
1
0.03 %
Germană: 
1
0.03 %
Total: 
3,178    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
739
23.25 %
Romano-catolică: 
115
3.61 %
Reformată: 
1,062
33.41 %
Penticostală: 
667
20.98 %
Greco-catolică: 
4
0.12 %
Baptistă: 
1
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5
0.15 %
Unitariană: 
561
17.65 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
10
0.31 %
Evanghelică: 
2
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.03 %
Altă religie: 
10
0.31 %
Total: 
3,178    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
376
11.83 %
0-14 ani, femei: 
412
12.96 %
15-59 ani, barbaţi: 
927
29.16 %
15-59 ani, femei: 
871
27.40 %
60+ ani, barbaţi: 
263
8.27 %
60+ ani, femei: 
329
10.35 %
Total: 
3,178    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018