CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,679
72.21 %
Maghiari: 
947
25.52 %
Romi (Ţigani): 
75
2.02 %
Germani: 
4
0.10 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Evrei: 
3
0.08 %
Italieni: 
1
0.02 %
Total: 
3,710    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,750
74.12 %
Maghiară: 
956
25.76 %
Rromanes (Ţigănească): 
1
0.02 %
Germană: 
2
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Total: 
3,710    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,723
73.39 %
Romano-catolică: 
79
2.12 %
Reformată: 
844
22.74 %
Penticostală: 
12
0.32 %
Greco-catolică: 
1
0.02 %
Baptistă: 
3
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.05 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
10
0.26 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
12
0.32 %
Evanghelică: 
1
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.05 %
Mozaică: 
3
0.08 %
Altă religie: 
3
0.08 %
Fără religie: 
12
0.32 %
Atei: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,710    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
442
11.91 %
0-14 ani, femei: 
418
11.26 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,124
30.29 %
15-59 ani, femei: 
1,079
29.08 %
60+ ani, barbaţi: 
267
7.19 %
60+ ani, femei: 
380
10.24 %
Total: 
3,710    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020