CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
370
42.72 %
Maghiari: 
136
15.70 %
Romi (Ţigani): 
353
40.76 %
Germani: 
7
0.80 %
Total: 
866    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
710
81.98 %
Maghiară: 
149
17.20 %
Germană: 
7
0.80 %
Total: 
866    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
611
70.55 %
Romano-catolică: 
7
0.80 %
Reformată: 
130
15.01 %
Penticostală: 
54
6.23 %
Greco-catolică: 
1
0.11 %
Baptistă: 
5
0.57 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
16
1.84 %
Unitariană: 
8
0.92 %
Creştină după Evanghelie: 
26
3.00 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.23 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.69 %
Total: 
866    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
128
14.78 %
0-14 ani, femei: 
106
12.24 %
15-59 ani, barbaţi: 
256
29.56 %
15-59 ani, femei: 
214
24.71 %
60+ ani, barbaţi: 
62
7.15 %
60+ ani, femei: 
100
11.54 %
Total: 
866    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018