CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
195
4.15 %
Maghiari: 
3,921
83.63 %
Romi (Ţigani): 
570
12.15 %
Germani: 
2
0.04 %
Total: 
4,688    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
894
19.06 %
Maghiară: 
3,794
80.93 %
Total: 
4,688    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
97
2.06 %
Romano-catolică: 
147
3.13 %
Reformată: 
3,463
73.86 %
Penticostală: 
842
17.96 %
Baptistă: 
2
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
14
0.29 %
Unitariană: 
101
2.15 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.04 %
Altă religie: 
3
0.06 %
Fără religie: 
15
0.31 %
Total: 
4,688    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
535
11.41 %
0-14 ani, femei: 
559
11.92 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,404
29.94 %
15-59 ani, femei: 
1,293
27.58 %
60+ ani, barbaţi: 
411
8.76 %
60+ ani, femei: 
486
10.36 %
Total: 
4,688    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018