CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
906
18.82 %
Maghiari: 
3,685
76.54 %
Romi (Ţigani): 
221
4.59 %
Germani: 
1
0.02 %
Alta etnie: 
1
0.02 %
Total: 
4,814    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
900
18.69 %
Maghiară: 
3,911
81.24 %
Germană: 
2
0.04 %
Alta limbă maternă: 
1
0.02 %
Total: 
4,814    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
881
18.30 %
Romano-catolică: 
1,475
30.63 %
Reformată: 
2,348
48.77 %
Baptistă: 
17
0.35 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.06 %
Unitariană: 
5
0.10 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
78
1.62 %
Fără religie: 
2
0.04 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,814    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
431
8.95 %
0-14 ani, femei: 
434
9.01 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,500
31.15 %
15-59 ani, femei: 
1,400
29.08 %
60+ ani, barbaţi: 
446
9.26 %
60+ ani, femei: 
603
12.52 %
Total: 
4,814    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018