CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
14
0.49 %
Maghiari: 
2,791
98.37 %
Romi (Ţigani): 
29
1.02 %
Ceangăi: 
3
0.10 %
Total: 
2,837    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15
0.52 %
Maghiară: 
2,814
99.18 %
Rromanes (Ţigănească): 
8
0.28 %
Total: 
2,837    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
13
0.45 %
Romano-catolică: 
542
19.10 %
Reformată: 
1,788
63.02 %
Penticostală: 
1
0.03 %
Greco-catolică: 
1
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
35
1.23 %
Unitariană: 
411
14.48 %
Altă religie: 
21
0.74 %
Fără religie: 
10
0.35 %
Religie nedeclarată: 
15
0.52 %
Total: 
2,837    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
286
10.08 %
0-14 ani, femei: 
311
10.96 %
15-59 ani, barbaţi: 
748
26.36 %
15-59 ani, femei: 
669
23.58 %
60+ ani, barbaţi: 
350
12.33 %
60+ ani, femei: 
473
16.67 %
Total: 
2,837    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018