CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
12,190
69.66 %
Maghiari: 
4,414
25.22 %
Romi (Ţigani): 
857
4.89 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
11
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.02 %
Evrei: 
5
0.02 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
6
0.03 %
Armeni: 
1
0.0 %
Etnie nedeclarată: 
7
0.04 %
Total: 
17,497    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
12,947
73.99 %
Maghiară: 
4,371
24.98 %
Rromanes (Ţigănească): 
151
0.86 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
11
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.01 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
4
0.02 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
7
0.04 %
Total: 
17,497    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,808
67.48 %
Romano-catolică: 
1,068
6.10 %
Reformată: 
3,106
17.75 %
Penticostală: 
355
2.02 %
Greco-catolică: 
613
3.50 %
Baptistă: 
40
0.22 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
202
1.15 %
Unitariană: 
13
0.07 %
Creştină după Evanghelie: 
5
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.02 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
203
1.16 %
Fără religie: 
21
0.12 %
Atei: 
6
0.03 %
Religie nedeclarată: 
48
0.27 %
Total: 
17,497    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,590
9.08 %
0-14 ani, femei: 
1,436
8.20 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,689
32.51 %
15-59 ani, femei: 
5,661
32.35 %
60+ ani, barbaţi: 
1,379
7.88 %
60+ ani, femei: 
1,742
9.95 %
Total: 
17,497    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010