CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,781
46.61 %
Maghiari: 
2,440
40.89 %
Romi (Ţigani): 
735
12.31 %
Germani: 
9
0.15 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Total: 
5,966    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,979
49.93 %
Maghiară: 
2,429
40.71 %
Rromanes (Ţigănească): 
548
9.18 %
Germană: 
9
0.15 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Total: 
5,966    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,066
51.39 %
Romano-catolică: 
73
1.22 %
Reformată: 
1,296
21.72 %
Penticostală: 
379
6.35 %
Greco-catolică: 
51
0.85 %
Baptistă: 
23
0.38 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.11 %
Unitariană: 
948
15.89 %
Creştină după Evanghelie: 
22
0.36 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
87
1.45 %
Fără religie: 
8
0.13 %
Atei: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
5,966    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
543
9.10 %
0-14 ani, femei: 
538
9.01 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,761
29.51 %
15-59 ani, femei: 
1,614
27.05 %
60+ ani, barbaţi: 
651
10.91 %
60+ ani, femei: 
859
14.39 %
Total: 
5,966    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018