CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
854
32.98 %
Maghiari: 
872
33.68 %
Romi (Ţigani): 
846
32.67 %
Germani: 
17
0.65 %
Total: 
2,589    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,244
48.04 %
Maghiară: 
866
33.44 %
Rromanes (Ţigănească): 
464
17.92 %
Germană: 
15
0.57 %
Total: 
2,589    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,458
56.31 %
Romano-catolică: 
6
0.23 %
Reformată: 
64
2.47 %
Penticostală: 
35
1.35 %
Greco-catolică: 
11
0.42 %
Baptistă: 
1
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
120
4.63 %
Unitariană: 
777
30.01 %
Creştină după Evanghelie: 
86
3.32 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.27 %
Evanghelică: 
8
0.30 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
13
0.50 %
Altă religie: 
1
0.03 %
Fără religie: 
2
0.07 %
Total: 
2,589    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
336
12.97 %
0-14 ani, femei: 
329
12.70 %
15-59 ani, barbaţi: 
752
29.04 %
15-59 ani, femei: 
722
27.88 %
60+ ani, barbaţi: 
199
7.68 %
60+ ani, femei: 
251
9.69 %
Total: 
2,589    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018