CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,452
38.09 %
Maghiari: 
1,348
35.36 %
Romi (Ţigani): 
991
25.99 %
Ucraineni: 
1
0.02 %
Germani: 
17
0.44 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.07 %
Total: 
3,812    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,957
51.33 %
Maghiară: 
1,358
35.62 %
Rromanes (Ţigănească): 
475
12.46 %
Ucraineană: 
1
0.02 %
Germană: 
19
0.49 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.05 %
Total: 
3,812    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,974
51.78 %
Romano-catolică: 
30
0.78 %
Reformată: 
1,329
34.86 %
Penticostală: 
289
7.58 %
Greco-catolică: 
47
1.23 %
Baptistă: 
76
1.99 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4
0.10 %
Unitariană: 
8
0.20 %
Creştină după Evanghelie: 
9
0.23 %
Creştină de rit vechi: 
10
0.26 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
15
0.39 %
Evanghelică: 
7
0.18 %
Altă religie: 
8
0.20 %
Fără religie: 
4
0.10 %
Religie nedeclarată: 
2
0.05 %
Total: 
3,812    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
431
11.30 %
0-14 ani, femei: 
401
10.51 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,087
28.51 %
15-59 ani, femei: 
971
25.47 %
60+ ani, barbaţi: 
396
10.38 %
60+ ani, femei: 
526
13.79 %
Total: 
3,812    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018