CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,080
46.03 %
Maghiari: 
2,256
49.93 %
Romi (Ţigani): 
179
3.96 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.04 %
Total: 
4,518    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,133
47.21 %
Maghiară: 
2,254
49.88 %
Rromanes (Ţigănească): 
127
2.81 %
Germană: 
1
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.04 %
Total: 
4,518    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,108
46.65 %
Romano-catolică: 
69
1.52 %
Reformată: 
2,226
49.26 %
Greco-catolică: 
6
0.13 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
95
2.10 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.06 %
Altă religie: 
3
0.06 %
Religie nedeclarată: 
7
0.15 %
Total: 
4,518    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
388
8.58 %
0-14 ani, femei: 
349
7.72 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,325
29.32 %
15-59 ani, femei: 
1,277
28.26 %
60+ ani, barbaţi: 
528
11.68 %
60+ ani, femei: 
651
14.40 %
Total: 
4,518    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018