CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,755
46.67 %
Maghiari: 
980
26.06 %
Romi (Ţigani): 
1,011
26.88 %
Ucraineni: 
2
0.05 %
Germani: 
9
0.23 %
Alta etnie: 
3
0.07 %
Total: 
3,760    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,735
72.73 %
Maghiară: 
939
24.97 %
Rromanes (Ţigănească): 
74
1.96 %
Ucraineană: 
2
0.05 %
Germană: 
7
0.18 %
Alta limbă maternă: 
3
0.07 %
Total: 
3,760    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,735
72.73 %
Romano-catolică: 
70
1.86 %
Reformată: 
800
21.27 %
Penticostală: 
39
1.03 %
Greco-catolică: 
15
0.39 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.07 %
Unitariană: 
55
1.46 %
Creştină după Evanghelie: 
16
0.42 %
Creştină de rit vechi: 
15
0.39 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
10
0.26 %
Altă religie: 
2
0.05 %
Total: 
3,760    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
468
12.44 %
0-14 ani, femei: 
492
13.08 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,044
27.76 %
15-59 ani, femei: 
959
25.50 %
60+ ani, barbaţi: 
347
9.22 %
60+ ani, femei: 
450
11.96 %
Total: 
3,760    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018