CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
382,061
90.59 %
Maghiari: 
15,344
3.63 %
Romi (Ţigani): 
17,125
4.06 %
Ucraineni: 
57
0.01 %
Germani: 
6,554
1.55 %
Ruşi-lipoveni: 
54
0.01 %
Turci: 
38
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
23
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Bulgari: 
10
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
30
0.0 %
Evrei: 
54
0.01 %
Cehi: 
9
0.0 %
Polonezi: 
43
0.01 %
Italieni: 
74
0.01 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
45
0.01 %
Alta etnie: 
174
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
14
0.0 %
Total: 
421,724    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
397,628
94.28 %
Maghiară: 
14,004
3.32 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,782
0.89 %
Ucraineană: 
43
0.01 %
Germană: 
5,919
1.40 %
Rusă-Lipoveană: 
52
0.01 %
Turcă: 
28
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
16
0.0 %
Slovacă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
24
0.0 %
Evreiască (Idis): 
15
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
21
0.0 %
Italiană: 
53
0.01 %
Chineză: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
117
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
421,724    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
377,443
89.50 %
Romano-catolică: 
6,203
1.47 %
Reformată: 
8,073
1.91 %
Penticostală: 
4,568
1.08 %
Greco-catolică: 
8,878
2.10 %
Baptistă: 
3,250
0.77 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,530
0.36 %
Musulmană: 
59
0.01 %
Unitariană: 
860
0.20 %
Creştină după Evanghelie: 
2,515
0.59 %
Creştină de rit vechi: 
112
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3,042
0.72 %
Evanghelică: 
726
0.17 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2,485
0.58 %
Mozaică: 
45
0.01 %
Altă religie: 
1,357
0.32 %
Fără religie: 
271
0.06 %
Atei: 
128
0.03 %
Religie nedeclarată: 
179
0.04 %
Total: 
421,724    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
39,493
9.36 %
0-14 ani, femei: 
37,368
8.86 %
15-59 ani, barbaţi: 
136,008
32.25 %
15-59 ani, femei: 
137,922
32.70 %
60+ ani, barbaţi: 
29,476
6.98 %
60+ ani, femei: 
41,457
9.83 %
Total: 
421,724    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018