CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,806
77.08 %
Maghiari: 
541
14.86 %
Romi (Ţigani): 
180
4.94 %
Germani: 
105
2.88 %
Ruşi-lipoveni: 
6
0.16 %
Alta etnie: 
2
0.05 %
Total: 
3,640    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,967
81.51 %
Maghiară: 
518
14.23 %
Rromanes (Ţigănească): 
60
1.64 %
Germană: 
88
2.41 %
Rusă-Lipoveană: 
6
0.16 %
Alta limbă maternă: 
1
0.02 %
Total: 
3,640    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,747
75.46 %
Romano-catolică: 
127
3.48 %
Reformată: 
385
10.57 %
Penticostală: 
180
4.94 %
Greco-catolică: 
50
1.37 %
Baptistă: 
10
0.27 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
51
1.40 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
29
0.79 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
58
1.59 %
Altă religie: 
1
0.02 %
Atei: 
1
0.02 %
Total: 
3,640    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
390
10.71 %
0-14 ani, femei: 
365
10.02 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,152
31.64 %
15-59 ani, femei: 
1,035
28.43 %
60+ ani, barbaţi: 
318
8.73 %
60+ ani, femei: 
380
10.43 %
Total: 
3,640    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018