CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
680
85.53 %
Maghiari: 
12
1.50 %
Romi (Ţigani): 
71
8.93 %
Germani: 
30
3.77 %
Sârbi: 
1
0.12 %
Italieni: 
1
0.12 %
Total: 
795    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
755
94.96 %
Maghiară: 
11
1.38 %
Germană: 
28
3.52 %
Italiană: 
1
0.12 %
Total: 
795    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
692
87.04 %
Reformată: 
15
1.88 %
Greco-catolică: 
1
0.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
61
7.67 %
Musulmană: 
1
0.12 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
9
1.13 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
12
1.50 %
Altă religie: 
2
0.25 %
Fără religie: 
1
0.12 %
Atei: 
1
0.12 %
Total: 
795    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
106
13.33 %
0-14 ani, femei: 
105
13.20 %
15-59 ani, barbaţi: 
216
27.16 %
15-59 ani, femei: 
188
23.64 %
60+ ani, barbaţi: 
69
8.67 %
60+ ani, femei: 
111
13.96 %
Total: 
795    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018