CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,157,359
96.89 %
Maghiari: 
6,028
0.27 %
Romi (Ţigani): 
38,324
1.72 %
Ucraineni: 
457
0.02 %
Germani: 
2,429
0.10 %
Ruşi-lipoveni: 
1,171
0.05 %
Turci: 
2,535
0.11 %
Tătari: 
368
0.01 %
Sârbi: 
336
0.01 %
Slovaci: 
50
0.0 %
Bulgari: 
397
0.01 %
Croaţi: 
71
0.0 %
Greci: 
1,631
0.07 %
Evrei: 
2,481
0.11 %
Cehi: 
58
0.0 %
Polonezi: 
252
0.01 %
Italieni: 
686
0.03 %
Chinezi: 
2,048
0.09 %
Armeni: 
821
0.03 %
Ceangăi: 
21
0.0 %
Alta etnie: 
8,353
0.37 %
Etnie nedeclarată: 
581
0.02 %
Total: 
2,226,457    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,193,628
98.52 %
Maghiară: 
5,146
0.23 %
Rromanes (Ţigănească): 
8,238
0.37 %
Ucraineană: 
300
0.01 %
Germană: 
1,767
0.07 %
Rusă-Lipoveană: 
1,080
0.04 %
Turcă: 
2,176
0.09 %
Tătară: 
258
0.01 %
Sârbă: 
256
0.01 %
Slovacă: 
27
0.0 %
Bulgară: 
313
0.01 %
Croată: 
26
0.0 %
Greacă: 
1,026
0.04 %
Evreiască (Idis): 
434
0.01 %
Cehă: 
27
0.0 %
Poloneză: 
140
0.0 %
Italiană: 
571
0.02 %
Chineză: 
2,060
0.09 %
Armeană: 
335
0.01 %
Alta limbă maternă: 
7,419
0.33 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1,230
0.05 %
Total: 
2,226,457    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,140,296
96.13 %
Romano-catolică: 
29,577
1.32 %
Reformată: 
1,952
0.08 %
Penticostală: 
6,473
0.29 %
Greco-catolică: 
7,733
0.34 %
Baptistă: 
4,293
0.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5,177
0.23 %
Musulmană: 
9,716
0.43 %
Unitariană: 
200
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2,441
0.10 %
Creştină de rit vechi: 
769
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
802
0.03 %
Evanghelică: 
2,734
0.12 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
401
0.01 %
Mozaică: 
2,576
0.11 %
Altă religie: 
5,476
0.24 %
Fără religie: 
1,122
0.05 %
Atei: 
2,675
0.12 %
Religie nedeclarată: 
2,044
0.09 %
Total: 
2,226,457    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
151,442
6.80 %
0-14 ani, femei: 
143,764
6.45 %
15-59 ani, barbaţi: 
732,499
32.89 %
15-59 ani, femei: 
788,916
35.43 %
60+ ani, barbaţi: 
164,345
7.38 %
60+ ani, femei: 
245,491
11.02 %
Total: 
2,226,457    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020