CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,067
96.08 %
Maghiari: 
1
0.01 %
Romi (Ţigani): 
363
3.84 %
Germani: 
2
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Tătari: 
1
0.01 %
Croaţi: 
1
0.01 %
Total: 
9,436    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,432
99.95 %
Germană: 
2
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
9,436    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
9,302
98.57 %
Romano-catolică: 
40
0.42 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
28
0.29 %
Greco-catolică: 
1
0.01 %
Baptistă: 
6
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
41
0.43 %
Musulmană: 
2
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
10
0.10 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
9,436    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
966
10.23 %
0-14 ani, femei: 
894
9.47 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,947
31.23 %
15-59 ani, femei: 
3,067
32.50 %
60+ ani, barbaţi: 
647
6.85 %
60+ ani, femei: 
915
9.69 %
Total: 
9,436    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020