CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
12,360
97.76 %
Maghiari: 
5
0.03 %
Romi (Ţigani): 
236
1.86 %
Ucraineni: 
6
0.04 %
Germani: 
10
0.07 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.02 %
Turci: 
2
0.01 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.01 %
Armeni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
14
0.11 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
12,643    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
12,517
99.00 %
Maghiară: 
3
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
95
0.75 %
Ucraineană: 
3
0.02 %
Germană: 
8
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
2
0.01 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
8
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
12,643    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,275
97.08 %
Romano-catolică: 
72
0.56 %
Reformată: 
2
0.01 %
Penticostală: 
129
1.02 %
Greco-catolică: 
4
0.03 %
Baptistă: 
15
0.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
13
0.10 %
Musulmană: 
5
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
17
0.13 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
16
0.12 %
Evanghelică: 
76
0.60 %
Altă religie: 
14
0.11 %
Fără religie: 
3
0.02 %
Atei: 
2
0.01 %
Total: 
12,643    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,228
9.71 %
0-14 ani, femei: 
1,135
8.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,211
33.30 %
15-59 ani, femei: 
4,190
33.14 %
60+ ani, barbaţi: 
763
6.03 %
60+ ani, femei: 
1,116
8.82 %
Total: 
12,643    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018