CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
210,360
97.25 %
Maghiari: 
118
0.05 %
Romi (Ţigani): 
1,557
0.71 %
Ucraineni: 
23
0.01 %
Germani: 
53
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
3,478
1.60 %
Turci: 
161
0.07 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
5
0.0 %
Slovaci: 
8
0.0 %
Bulgari: 
27
0.01 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
318
0.14 %
Evrei: 
67
0.03 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
4
0.0 %
Italieni: 
35
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
20
0.0 %
Ceangăi: 
5
0.0 %
Alta etnie: 
46
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
216,292    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
212,905
98.43 %
Maghiară: 
90
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
415
0.19 %
Ucraineană: 
10
0.0 %
Germană: 
29
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
2,520
1.16 %
Turcă: 
104
0.04 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
15
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
127
0.05 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Italiană: 
25
0.01 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
4
0.0 %
Alta limbă maternă: 
37
0.01 %
Total: 
216,292    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
210,564
97.35 %
Romano-catolică: 
922
0.42 %
Reformată: 
48
0.02 %
Penticostală: 
358
0.16 %
Greco-catolică: 
149
0.06 %
Baptistă: 
384
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
453
0.20 %
Musulmană: 
190
0.08 %
Unitariană: 
7
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
26
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
2,787
1.28 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
16
0.0 %
Evanghelică: 
12
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
5
0.0 %
Mozaică: 
70
0.03 %
Altă religie: 
170
0.07 %
Fără religie: 
19
0.0 %
Atei: 
64
0.02 %
Religie nedeclarată: 
48
0.02 %
Total: 
216,292    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
16,596
7.67 %
0-14 ani, femei: 
15,841
7.32 %
15-59 ani, barbaţi: 
71,812
33.20 %
15-59 ani, femei: 
75,362
34.84 %
60+ ani, barbaţi: 
15,393
7.11 %
60+ ani, femei: 
21,288
9.84 %
Total: 
216,292    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020